วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่โปรดสำหรับหลาย ๆ คน แต่ก็เป็นยาขมหม้อใหญ่ของคนอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม คณิตศาสตร์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนเราตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคปัจจุบัน และอนาคตด้วย ฟรานซีส เบคอน ปราชญ์ชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนเพื่อจะฝึกให้คนคิดเป็นระเบียบเพราะถ้าเลินเล่อหรือสะเพร่าเพียงน้อยนิดผลลัพท์คือ...ผิด...!!! หนึ่งวันมี เวลา 24 ชั่วโมง ทุกคนมีเท่ากันหมด ต่างกันตรงการเลือกที่จะเรียนรู้ไขว่คว้าหาสิ่งดีๆเพื่อเติมเต็มให้กับชีวิต.. Mc41.com อีกหนึ่งสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมจุดเทียนแห่งปัญญาให้กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลูกหลานไทย ในด้านคณิตศาสตร์ ... หวังอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูบา-อาจารย์ และท่านผู้สนใจคณิตศาสตร์ จะใช้แหล่งเรียนรู้นี้ฝึกฝน ใฝ่หา ศึกษาค้นคว้า... สาระในเวบมี อาทิ ...บทเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบฝึกทักษะ เกมคณิตศาสตร์ลับสมอง คณิตคิดเลขเร็วเกมเศรษฐีคณิตฯพิชิตเงินล้าน บทความคณิตศาสตร์ เกมเพื่อชีวิต คณิตคิด108-1009 ประวัตินักคณิตศาสตร์ บทเรียนคณิตศาสตร์น้องอนุบาล ค่ายคณิตศาสตร์ ทุกเนื้อหาonline บนเวบ เข้าศึกษาง่าย ไม่ต้อง login เรียนตามอัธยาศัยเมื่อเข้าไปจะไม่เจอแบบว่า "ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงค่ะ" หรือ " คุณยังไม่ได้ login ค่ะ" ให้เสียความรู้สึก..เซ็งอีกตั่งหาก..!!! เชิญชวนท่านสนุกกับแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาสมองจากเวบไซต์

ถ้าสนใจให้ลิงค์เข้าไปที่ http://www.mc41.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น